Audit

 • Audit van enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekeningen
 • Financial reviews
 • Speciaal onderzoek naar Duits recht
 • Advies voor financiële verslaggeving
 • Vermogensbeheer en fiduciaire dienstverlening

Belastingadvies

 • Vennootschapbelastingen
 • Inkomstenbelasting
 • Belasting over de toegevoedge waarde
 • Internationale Belasting, vooral met het accent op Frankrijk en de Verenigde Staten
 • Advies bij erven van particulier en zakelijk vermogen
 • Boekhouding
 • Loonadministratie

Corporate Finance

 • Bedrijfswaardering
 • Financial due diligence
 • Purchase price allocation
 • Impairment berekeningen
 • Financial modelling
 • Advies bij aankoop en verkoop van ondernemingen
 • Management consulting